Viited:

Eesti Patendiameti kodulehekülg

Eesti Patendivolinike Seltsi lehekülg

Blanketid allalaadimiseks:

Ühisvolikirja blankett – eesti-inglise k. (doc)

Volikirja blankett – eesti-inglise k. (doc)

Volikirja blankett – vene k. (doc)

Seadused:

Patendiseadus

Kasuliku mudeli seadus

Kaubamärgiseadus

Tööstusdisaini kaitse seadus

Mikrolülituste topoloogia kaitse seadus

Geogaafilise tähise kaitse seadus

Patendivoliniku seadus

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seadus

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus