TOETUSED

Aitame tasuta väikesi ja keskmisi ettevõtteid toetuse taotlemisel  fondist EUIPO SME Fund. See fond on loodud väikestele ja keskmisetele ettevõtetele intellektuaalomandi õiguste intellektuaalomandi  omandamise  lõivude  osaliseks kompenseerimiseks.

Seni on SME Fund rahuldanud kõik meie esitatud toetusavaldused, mida olime oma klientide nimel sellele fondile esitanud.

Toetuse saamise avaldusi fondile SME Fund 2024 võib esitada kuni 6.12.2024.

SME Fund 2024 kompenseerib vautšeri olemasolul  75%  siseriikliku, EU või rahvusvahelise kaubamärgi/disaini lõivust, kuid mitte rohkem kui EUR 1000. Maksimum summa patendi vautšeri korral on EUR 3500.

Toetuse maksab  SME Fund välja taotlejale.

KAUBAMÄRGID

Eelotsingu tegemine erinevates andmebaasides kaubamärgi registreeritavuse prognoosimiseks.

Soovituste andmine kaubamärgi väljatöötamiseks, kaitsmiseks ja kasutamiseks.

Kaubamärgi registreerimise taotluse koostamine ja esitamine Eesti Patendiametile kaubamärgi registreerimiseks Eestis.

Kaubamärgi registreerimise taotluse koostamine ja esitamine EUIPO-le   kaubamärgi registreerimiseks  Euroopa  Ühenduses.

Rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise taotluse koostamine ja esitamine  WIPO-le.

Kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine välisriikides kaasates kohalikkke kolleege.

Teavitamine kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise võimalusest.

Toimingute tegemine kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamiseks.

Loovutamis-, võõrandamis-  ja litsentsilepingute koostamine.

Õigusabi kaubamärgiõiguste kaitsmisel Eesti kui ka Euroopa Liidu ametites (s.h. EUIPO) ja kohtutes. Kaasates väliskolleege oleme võimalised kaitsma oma kliendi õigusi ka välisriikides.

KASULIKUD MUDELID / PATENDID

Otsingu tegemine tehnikataseme ja lähima tehnilise lahenduse kindlakstegemiseks.

Eelotsingu tegemine tehnilise lahenduse vastavuse kohta patentsuse kriteeriumitele.

Konsultatsioonid tehnilise lahenduse kaitsevõimaluste kohta.

Abi tehniliste jooniste valmistamisel.

Kasuliku mudeli taotluse või patenditaotluse koostamine.

Omaniku teavitamine patendi jõushoidmislõivude tasumise tähtajast.

Loovutamis-, võõrandamis- või litsentsilepingute  koostamine.

Abi patendi turuväärtuse hindamisel.

Õigusabi patendiõiguste kaitsmisel eeskätt Eesti ametites ja kohtutes.

TÖÖSTUSDISAINLAHENDUSED

Toimingud tööstusdisainlahenduste kaitsmisel Eestis ja välisriikides üle maailma, sh. Euroopa Ühenduses.

Omaniku teavitamine tööstusdisainlahenduse kehtivusaja pikendamise võimalusest.

Toimingud tööstusdisainlahenduse kehtivusaja pikendamiseks.

Õigusabi tööstusdisainlahenduse kaitsmisel eeskätt Eesti ametites ja kohtutes.